Murottal Quran Syaikh Faris ‘Abbad 30 Juz Lengkap

Murottal Quran

Murottal Quran Syaikh Faris ‘Abbad 30 Juz Lengkap

SURAH PLAY DOWNLOAD
001-Al-Fatihah.mp3 Download
002-Al-Baqarah.mp3 Download
003-Ali-Imran.mp3 Download
004-An-Nisa.mp3 Download
005-Al-Maidah.mp3 Download
006-Al-Anam.mp3 Download
007-Al-Araf.mp3 Download
008-Al-Anfal.mp3 Download
009-At-Taubah.mp3 Download
010-Yunus.mp3 Download
011-Hud.mp3 Download
012-Yusuf.mp3 Download
013-Ar-Rad.mp3 Download
014-Ibrahim.mp3 Download
015-Al-Hijr.mp3 Download
016-An-Nahl.mp3 Download
017-Al-Isra.mp3 Download
018-Al-Kahf.mp3 Download
019-Maryam.mp3 Download
020-Thaha.mp3 Download
021-Al-Anbiya.mp3 Download
022-Al-Hajj.mp3 Download
023-Al-Muminuun.mp3 Download
024-An-Nuur.mp3 Download
025-Al-Furqaan.mp3 Download
026-Asy-Syuaraa.mp3 Download
027-An-Naml.mp3 Download
028-Al-Qashash.mp3 Download
029-Al-Ankabuut.mp3 Download
030-Ar-Ruum.mp3 Download
031-Luqman.mp3 Download
032-As-Sajdah.mp3 Download
033-Al-Ahzab.mp3 Download
034-Saba.mp3 Download
035-Faathir.mp3 Download
036-Yaasiin.mp3 Download
037-Ash-Shaaffaat.mp3 Download
038-Shaad.mp3 Download
039-Az-Zumar.mp3 Download
040-Al-Mumin.mp3 Download
041-Fushshilat.mp3 Download
042-Asy-Syuura.mp3 Download
043-Az-Zukhruf.mp3 Download
044-Ad-Dukhaan.mp3 Download
045-Al-Jaatsiyah.mp3 Download
046-Al-Ahqaaf.mp3 Download
047-Muhammad.mp3 Download
048-Al-Fath.mp3 Download
049-Al-Hujuraat.mp3 Download
050-Qaaf.mp3 Download
051-Adz-Dzaariyaat.mp3 Download
052-Ath-Thuur.mp3 Download
053-An-Najm.mp3 Download
054-Al-Qamar.mp3 Download
055-Ar-Rahmaan.mp3 Download
056-Al-Waaqiah.mp3 Download
057-Al-Hadiid.mp3 Download
058-Al-Mujaadilah.mp3 Download
059-Al-Hasyr.mp3 Download
060-Al-Mumtahanah.mp3 Download
061-Ash-Shaff.mp3 Download
062-Al-Jumuah.mp3 Download
063-Al-Munaafiquun.mp3 Download
064-At-Taghaabun.mp3 Download
065-Ath-Thalaaq.mp3 Download
066-At-Tahrim.mp3 Download
067-Al-Mulk.mp3 Download
068-Al-Qalam.mp3 Download
069-Al-Haaqqah.mp3 Download
070-Al-Maaarij.mp3 Download
071-Nuh.mp3 Download
072-Al-Jin.mp3 Download
073-Al-Muzzammil.mp3 Download
074-Al-Muddatstsir.mp3 Download
075-Al-Qiyaamah.mp3 Download
076-Al-Insaan.mp3 Download
077-Al-Mursalaat.mp3 Download
078-An-Naba.mp3 Download
079-An-Naaziaat.mp3 Download
080-Abasa.mp3 Download
081-At-Takwiir.mp3 Download
082-Al-Infithaar.mp3 Download
083-Al-Muthaffifin.mp3 Download
084-Al-Insyiqaaq.mp3 Download
085-Al-Buruuj.mp3 Download
086-Ath-Thaariq.mp3 Download
087-Al-Alaa.mp3 Download
088-Al-Ghaasyiyah.mp3 Download
089-Al-Fajr.mp3 Download
090-Al-Balad.mp3 Download
091-Asy-Syams.mp3 Download
092-Al-Lail.mp3 Download
093-Adh-Dhuhaa.mp3 Download
094-Alam-Nasyrah.mp3 Download
095-At-Tiin.mp3 Download
096-Al-Alaq.mp3 Download
097-Al-Qadr.mp3 Download
098-Al-Bayyinah.mp3 Download
099-Al-Zalzalah.mp3 Download
100-Al-Aadiyaat.mp3 Download
101-Al-Qaariah.mp3 Download
102-At-Takatsur.mp3 Download
103-Al-Ashr.mp3 Download
104-Al-Humazah.mp3 Download
105-Al-Fil.mp3 Download
106-Al-Quraisy.mp3 Download
107-Al-Mauun.mp3 Download
108-Al-Kautsar.mp3 Download
109-Al-Kaafirun.mp3 Download
110-An-Nasr.mp3 Download
111-Al-Lahab.mp3 Download
112-Al-Ikhlas.mp3 Download
113-Al-Falaq.mp3 Download
114-An-Naas.mp3 Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *