Safinatun Najah: Syarat-Syarat Tayamum

Terjemahan Safinatun Najah

MuhammadAntariksa.com – Kitab Safinatun Najah Membahas tentang syarat-syarat tayamum

شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب، وان يكون التراب طاھرا، وأن لا يكون مستعملا، و وأن لا يخالطه د قيق ونحوه، وأن يقصده، وأن يمسح وجھه، ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتھد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض

Syuruuthu At-Tayammumi ‘Asyarotun: An Yakuuna Bituroobin, Wa An Yakuunatturoobu Thoohiron, Wa An Laa Yakuuna Musta’malan, Wa An Laa Yukhoolithuhu Daqiiqun Wanahwuhu, Wa An Yaqshidahu, Wa An Yamsaha Wajhahu Wayadaihi Bidorbataini, Wa An Yuziilannajaasata Awwalan, Wa An Yajtahida Fil Qiblati Qoblahu, Wa An Yakuunattayammumu Ba’da Dukhuulil Waqti, Wa An Yatayammama Likulli Fardhin.

Syarat Tayamum

  1. Harus dengan debu
  2. Harus dengan (debu) yang suci
  3. Debu tersebut bukan debu yang musta’mal (sudah digunakan)
  4. Debu tidak tercampuri dengan tepung atau lainnya
  5. Orang tersebut bermaksud menggunakan debu untuk bertayammum
  6. Mengusap muka dan dua tangan sebanyak 2 tepukan (dua kali mengambil tanah)
  7. Harus membersihkan dulu najis sebelum tayamum
  8. Ijtihad mencari kiblat
  9. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu shalat
  10. Tayamum dilakukan setiap waktu shalat (satu kali tayamum untuk satu kali sholat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *